САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА

Драги родитељи,

Молимо Вас да прочитате текст испод како бисте добили потребне информације о Образовном Програму Always 2020/21 или „Шта треба да знаш о пубертету“. Ваша ћерка је позвана да присуствује овом бесплатном програму, уз Вашу дозволу.

Суштина програма „Шта треба да знаш о пубертету“:

 • Програм је инициран и развијен од стране Procter & Gamble компаније, изводи се успешно већ 10 година, а одобрен је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање васпитања и образовања да се спроведе у свим основним школама широм Србије и ове године.
 • Састоји се од online образовне лекције, која је потпуно бесплатна, у трајању не дужем од регуларног школског часа и коју ће одржати предавач са психолошких, медицинских или педагошких студија.
 • Сврха овог програма је едукација девојчица о психофизичким променама које настају током пубертета, продубљивање стечених знања о овој теми које су усвојили кроз регуларно школско градиво и одговарање на сва питања и дилеме, као и образовање девојчица о хигијени жена.
 • Ни један производ неће бити рекламиран током лекције;
 • Током бесплатне, онлине лекције, НЕЋЕ бити споменуте теме везане за сферу сексуалног образовања.
 • Планирање лекција се изводи у договору са школом и усклађено је са распоредом извођења наставе.

С обзиром на ситуацију везану за пандемију вируса SARS CoV-2, током спровођења овог програма, предузећемо све превентивне мере које су на снази у Републици Србији, како на националном нивоу донете од стране Владе Републике Србије, тако и оне донете на нивоу Завода за унапређивање васпитања и образовања.

Програм спроводи New Moment Serbia, Македонска 12, спрат I, 11000 Београд, Србија.

Ако сте, након читања овог документа, сагласни да Ваша ћерка присуствује овом програму, молимо да попуните следећи формулар.

Детаљи школа
Детаљи ученице
Pодитеља/законског старатеља
Уколико сте сагласни да Ваша ћерка добије БЕСПЛАТАН едукативни материјал и узорке производа на кућну адресу, путем курирске службе, молимо да попуните потребне податке испод:
Сагласан/на сам да моја ћерка присуствује лекцији у саставу Образовног програма “Шта треба да знаш о пубертету“ која ће се одржати онлине:
*Ове лекције се неће видео/аудио снимати.

Хвала унапред у име тиме Образовног програма!

Молимо Вас прочитајте информације испод!

**Лични подаци које сте пружили, користиће се искључиво у сврхе регистрације у вези са учешћем Вашег детета у Образовном Програму. Подаци се неће користити у друге сврхе осим оних наведених у овом обрасцу. Лични подаци ће се чувати само онолико колико је потребно да би се постигла сврха због које су прикупљени.

Потписивањем овог споразума изјављујете:

 • Слажем се са обрадом/коришћењем личних података од стране агенције „New Moment Serbia“ ради регистрације мог пристанка у вези са учешћем моје ћерке у Образовном програму 2020/21
 • Сагласан/на сам да моја ћерка присуствује лекцији у саставу Образовног програма “Шта треба да знаш о пубертету“ које ће се одржати онлине
 • Разумем да ученике који не испуњавају Правилник о организацији и раду установе и интерних правила школе, школа може искључити са списка учесника таквих догађаја.
 • На основу члана 23. Закона о заштити података о личности, лице које је дало сагласност о обради/коришћењу личних података има право да захтева обавештење, стављање на увид и/или копију података који се односе на њега и сва права на основу увида (исправка, брисање и др.), као и право да пристанак на обраду/коришћење опозове у сваком тренутку
  - тако што ће послати писани захтев компанији „New Moment Serbia“ на следећу е-mail адресу prijava@newmoment.com
  - Имам право да на захтев и потпуно бесплатно добијем потврду од „New Moment Serbia“ агенције да она обрађује/ не обрађује податке који се односе на мене.
  - Имам право да се супротставим обради својих података у било које време, из легитимних разлога повезаних са мојом конкретном ситуацијом.
 • У случају опозива, лични подаци лица се бришу. У случају недозвољене обраде личних података, свако лице остварује своја права у складу са правним прописима Републике Србије. Детаљније информације о заштити података о личности, можете пронаћи на линку https://www.poverenik.rs/sr/
 • Пунолетна сам особа, прочитао сам и пристао на Политику приватности компаније „Procter & Gamble“, која је доступна на https://www.pg.com/privacy/serbian/privacy_statement.shtml .